خوش آمدید به راشاتکس
تهران، زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، برج الماس
021-26355462
آدرس ایمیل
info@Rashatex.com
شماره موبایل
021-26355462
آدرس پستی

تهران، زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، برج الماس